Polski English    
e-mail: info@fotografiaprzyrody.pl
tel: 601291355


Jeśli chcesz być informowany o zapisach na warsztaty, terminach i nowościach na tej stronie - przyślij nam swój adres e-mail!

Nasza misja:
Organizujemy wyspecjalizowane warsztaty i plenery fotograficzne dla miłośników fotografii przyrodniczej. Prowadzący również z Wami fotografują i podczas zajęć służą wszelką radą dotyczącą technicznych i artystycznych aspektów wykonywanych fotografii.

Warsztaty to fotografowanie w terenie oraz szkoleniowe sesje kameralne. Te ostatnie zazwyczaj otwiera prezentacja wprowadzająca w główny temat warsztatów, a reszta czasu jest poświęcona przeglądaniu, analizie i obróbce cyfrowej wykonanych fotografii.

Podczas plenerów fotograficznych - uczestnicy fotografują samodzielnie lub wspólnie z prowadzącymi. Nie ma tutaj czasu przeznaczonego na zajęcia kameralne, ale prowadzący zawsze chętnie odpowiadają na wszelkie pytania i służą poradami technicznymi.

Warunki uczestnictwa:
jedynym warunkiem uczestnictwa jest ukończone 18 lat lub udział pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego, którzy ponoszą za osoby niepełnoletnie całkowitą odpowiedzialność.

Należy przywieźć ze sobą:
- aparat fotograficzny: najlepiej cyfrowy, preferowana lustrzanka + cały konieczny osprzęt; fotografie wykonane techniką analogową nie będą mogły być na bieżąco omawiane podczas warsztatów
- obiektyw o odpowiedniej ogniskowej; na fotografowanie zwierząt przynajmniej 300-400 mm
- pamięć przenośna umożliwiająca przeniesienie zdjęć na komputer
- statyw (zdecydowanie zalecany, a obowiązkowy podczas fotografowania z czatowni)
- laptop (opcjonalnie), ułatwi sortowanie i wybór wykonanych zdjęć do pokazów podczas warsztatów,
- odzież i obuwie terenowe, ew. gumiaki
- odzież przeciwdeszczową i parasol (do ew. fotografowania w deszczu)

Fotografowanie zwierząt
Podczas warsztatów oferujemy możliwość fotografowania dzikich zwierząt w naturalnych warunkach. W wielu przypadkach będzie to fotografowanie z wcześniej przygotowanych czatowni, z samochodu lub z podchodu. Miejsca do fotografii zostały tak wybrane i przygotowane, aby zmaksymalizować szanse spotkania określonych gatunków ptaków lub ssaków w odpowiedniej odległości. Czatownie zostały zazwyczaj umieszczone obok miejsc regularnego dokarmiania, żerowania, odpoczynku oraz miejsc, w których zwierzęta te są regularnie obserwowane.
Ponieważ będziemy fotografować dzikie zwierzęta, nie możemy jednak nigdy w 100% zagwarantować, że spotkamy je tam, gdzie się ich spodziewamy. Zawsze jednak uczestników informujemy, jakie mamy szanse i jak wyglądają obserwacje z ostatnich dni.
W czatowni wiele będzie też zależeć od samego fotografującego i jego zachowania, co będzie szczególnie ważne przy fotografowaniu gatunków szczególnie ostrożnych, takich jak np. bielik, kruk, dzik, czy lis. O głównych zasadach takiego zachowania uczestnicy będą wcześniej poinformowani.

Kondycja fizyczna uczestników
Niektóre warsztaty i plenery wymagają od uczestników przynajmniej średniej kondycji fizycznej (przejścia przez bagna, podejścia w górach, przebywanie przez kilka godzin w niewygodnej pozycji w czatowni). Szczegółowe informacje podajemy przy opisie konkretnych imprez. Można też zawsze przesłać maila z zapytaniem w tej sprawie.

Zgłoszenie uczestnictwa i zasady płatności
Listę uczestników tworzymy zgodnie z kolejnością zgłoszeń, przesłanych za pośrednictwem e-maila. Formalnie zgłoszenie jest ważne od momentu wpłynięcia na nasze konto bankowe zadatku w wysokości ok. 20-30% pełnego kosztu uczestnictwa. Pozostałą kwotę należy przelać najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem warsztatów. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa nie zwracamy wpłaconych kwot, chyba że w warsztatach weźmie udział osoba z listy rezerwowej. W takiej sytuacji jest możliwa całkowita refundacja kosztów, za pomocą przelewu na konto bankowe w Polsce.

Dane do przelewu:

ALCES, Marek Kosiński
ING Bank Śląski S.A.
nr: 42105014451000002219038607

Ceny fotowypraw zagranicznych uzależnione są od kursu Euro/Złoty. W razie dużych zmian kursu zastrzegamy sobie możliwość niewielkiej zmiany ostatecznej ceny.

Zakwaterowanie
Cena imprezy zawsze zawiera koszt zakwaterowania i wyżywienia. Jeśli uczestnik samodzielnie organizuje sobie nocleg w innym miejscu nie jest możliwa refundacja kosztów tego noclegu.

Odwołanie warsztatów
Zastrzegamy sobie prawo odwołania imprezy z winy leżącej po stronie organizatora, z powodu niekorzystnych warunków przyrodniczych/pogodowych lub z powodu niewystarczającej liczby chętnych. W takiej sytuacji zwracamy w całości kwotę wpłaconą przez uczestnika.

Ochrona danych osobowych, prawa autorskie, publikacja wizerunku
Uczestnicy warsztatów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wyłącznie do celów organizacji warsztatów). Wyrażają lub nie wyrażają zgody na nieodpłatną publikację wybranych fotografii powstałych podczas warsztatów. Wyrażają lub nie wyrażają zgody na publikację własnego wizerunku na stronach internetowych oraz w materiałach reklamujących warsztaty. Osoby które nie wyraziły zgody w ostatnim punkcie, na zdjęciach grupowych będą miały zamazane twarze. Podczas pierwszego zgłoszenia na warsztaty prosimy o wypełnienie stosownego oświadczenia.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest akceptacja niniejszego regulaminu potwierdzona własnoręcznym podpisem na ww. oświadczeniu.